لیست کلیه : انواع تور ها

اين دفتر تورهاي متنوعي را برگزار مي کند که در زير به آنها اشاره مي شود. لازم به توضيح است که اين تورها در عمل با هم ترکيب مي شوند و مجموعه جالبي از فعاليت ها در يک تور انجام مي گردد.
هدف هاي اصلي ما از اينگونه تورها شامل سه بخش زير است:

  1. آشنايي با سنت هاي اصيل ايراني و ميراث فرهنگي و تلاش براي ماندگاري آنها
  2. آشنايي با محيط هاي طبيعي و انساني ( محيط زيست ) و کمک به حفظ و ارتقاء آنها
  3. پياده سازي اصول اقتصاد پايدار يعني اينكه:

رفاه خود را در اين بدانم كه :
نه تنها براي رفاه خود بلكه براي رفاه جامعه هم كوشش كنم.
ضمنا تمامي اين تورها جنبه آموزشي بسيار قوي داشته و در آنها از متخصصان مربوطه استفاده مي گردد.
در صورتي که به يکي از اين تورها علاقمند هستيد مي توانيد به طور اختصاصي براي گروه خود سفارش داده و خدمات مخصوص به آن را دريافت کني