قزوین و زنجان و غار کتله خور مرداد ۳۱ الی ۲ شهریور

تورتعطیلات عید قربان قزوین و زنجان مرداد ۳۱ الی ۲ شهریور .اقامت هتل .۳ وعده صبحانه.۳ وعده ناهار.بیمه.ورودیه.راهنما.اتوبوس توریستی.بازدیدها:بازدید از حمام قجر   کلاه فرنگی    حسینیه امینی‌ها یکی از خانه‌های اصیل و سنتی ایران     بازار سعدالسطنه زیباترین بازارهای تاریخی    خرید شیرینی و صنایع دستی .مردان نمکی.غار کتله خور.گنبد سلطانیه.رختشورخانه.بازدید از طویلترین بازار سرپوشیده ایران در زنجان.   نسترن منصوبی ۰۹۱۱۱۹۳۹۷۶۷   آرش خیراندیش ۰۹۱۱۱۹۱۴۵۵۲  دفتر ۰۱۱۵۲۲۲۲۳۷۳