تور ۴ روزه بانه سردشت سقز ۸ الی ۱۱ آبان۹۷

۳ شب  اقامت در هتل ۳* تاپ در بانه.
۴ وعده صبحانه  ۴وعده نهار در بهترین رستورانها  موسیقی زنده

پذیرایی اتوبوس توریستی گشت  بیمه  ورودیه  راهنمای مجرب و تحصیلکرده . خرید لوازم خانگی با قیمت پایینتر نسبت به تهران. بازدید از عرصه‌های طبیعی مانند طبیعت جنگل‌های بلوط غرب که خاص این منطقه است.بازدید از شهر ربط.چشم انداز زیبای رودخانه زاب.گشت در آبشار شلماش.تپه باستانی زیویه  قیمت ۹۷۰۰۰۰ تومان

دفتر خدمات گردشگری و هواپیمایی دماوندگشت  . آرش خیراندیش   ۰۹۱۱۱۹۱۴۵۵۲   نسترن منصوبی ۰۹۱۱۱۹۳۹۷۶۷٫        دفتر ۰۱۱۵۲۲۲۲۳۷۳-             ۰۱۱۵۲۲۱۵۵۱۲