تور یک شب و دو روزه دیزین و یوش و شهرستانک باغ ملی گیاه شناسی شاخه کوهستانی ودیزین ۳ و ۴ خرداد ماه

روز اول دیدار از خانه نیما یوشیج در یوش و اقامت در هتل دیزین

روز دوم  دیدار از باغ ملی گیاه شناسی شاخه کوهستانی در شهرستانک
دو وعده صبحانه  دو وعده نهار در بهترین رستورانها
پذیرایی گشت  بیمه  ورودیه  راهنمای مجرب و تحصیلکرده

چالوس.دفتر خدمات گردشگری و هواپیمایی دماوندگشت  . آرش خیراندیش   ۰۹۱۱۱۹۱۴۵۵۲   نسترن منصوبی ۰۹۱۱۱۹۳۹۷۶۷٫        دفتر ۰۱۱۵۲۲۲۲۳۷۳-             ۰۱۱۵۲۲۱۵۵۱۲

مشخصات تور

تاریخ رفت

تاریخ برگشت

مهلت ثبت نام

مکان های مورد دیدار و فعالیت های مورد نظر

برنامه زمانبندی سفر

درجه سختی تور

هزینه بزرگسال ( 12 سال به بالا )

هزینه کودکان ( 2 تا 12 سال )

ساعت و محل حرکت

تجهیزات ضروری

تجهیزات پیشنهادی

سرپرست راهنمایان

آیا برای کسب اطلاعات بیشتر تمایل دارید شخصاً در مورد مکان و فعالیت های این تور ، با راهنمایی ما ، تحقیق کنید ؟

بله

وب سایت

مجله

کتاب

سایر موارد

کلمات کلیدی

ثبت نام آنلاین این تور

تذکر: بدیهیست اولویت ثبت نام با افرادی است که هرچه سریعتر نسبت به واریز وجه و تکمیل فرآیند ثبت نام (از طریق وب سایت یا دفتر ) اقدام نمایند .