تور یک روزه کویر ابوزید آباد( رد پای زرتشت در بیذُوُی) ۷ دی ۹۷

۱ وعده صبحانه    ۱ وعده نهار     در بهترین رستورانها   میان وعده  .خدمات: پذیرایی     اتوبوس توریستی     گشت     بیمه     ورودیه     راهنمای مجرب و تحصیلکرده  گشت‌ها :بازدید از کاروانسرای ابوزیدآباد تپه‌های شنی      تماشای غروب دیدنی آفتاب.   پذیرایی کنار آتش در شب کویر          بازدید از مرکز سفال کاشان . ستاره چینی در شب کویر در صورت مصاعد بودن هوا

دفتر خدمات گردشگری و هواپیمایی دماوندگشت  . آرش خیراندیش   ۰۹۱۱۱۹۱۴۵۵۲

☎️  نسترن منصوبی ۰۹۱۱۱۹۳۹۷۶۷

☎️  دفتر ۰۱۱۵۲۲۲۲۳۷۳-             ۰۱۱۵۲۲۱۵۵۱۲