تور دو روزه گلابگیری کاشان،قمصر و ابیانه ۲۹ تا ۳۰ اردیبهشت.

تور دو روزه گلابگیری کاشان ۲۹ تا ۳۰  همراه با۲عده صبحانه ۲ وعده ناهارپذیرایی بیمه ورودیه‌ها گشت راهنمای مجرب و تحصیلکرده محلی و غیر محلی اتوبوئس توریستی.بازدید از قمصر .خرید عرقیجات و گلاب.بازدید از روستای زیبای ابیانه.دفتر خدمات گردشگری و هواپیمایی دماوندگشت . نسترن منصوبی ۰۹۱۱۱۹۳۹۷۶۷٫  میرحمیدی ۰۹۳۷۹۶۴۰۹۱۵٫ دفتر ۰۱۱۵۲۲۲۲۳۷۳-۰۱۱۵۲۲۱۵۵۱۲