تور تبریز مهاباد غار سهولان مراغه اسکو کندوان ۱۲الی۱۵خرداد

تور تبریز مهاباد غار سهولان مراغه اسکو کندوان ۱۲الی۱۵خرداد۹۶٫خدمات: اقامت هتل  .همراه با ۴وعده صبحانه ۴وعده ناهار . موسیقی سنتی زنده شب اول.بیمه ورودیه‌ها گشت راهنمای مجرب و تحصیلکرده محلی و غیر محلی اتوبوس توریستی  و پذیرایی. ۴ روز گشت تمام روز متنوع .خرید شیرینی جات و سوغات از بازار تبریز. نسترن منصوبی ۰۹۱۱۱۹۳۹۷۶۷٫ مرجان میرحمیدی ۰۹۳۷۹۶۴۰۹۱۵٫ دفتر ۰۱۱۵۲۲۲۲۳۷۳- ۰۱۱۵۲۲۱۵۵۱۲