تور باغ ملی گیاهشناسی و شهرک سینمایی غزالی جمعه ۲۶ مرداد

تور باغ ملی گیاهشناسی  و شهرک سینمایی غزالی جمعه ۲۶ مرداد.ناهار پذیرایی بیمه ورودیه اتوبوس توریستی.صرف ناهار در باغ ملی گیاهشناسی. ساعت حرکت ۷ صبح.آرش خیراندیش ۰۹۱۱۱۹۱۴۵۵۲٫