تور باغ ملی گیاهشناسی و شهرک سینمایی غزالی جمعه ۲۶ مرداد

تور باغ ملی گیاهشناسی  و شهرک سینمایی غزالی جمعه ۲۶ مرداد.ناهار پذیرایی بیمه ورودیه اتوبوس توریستی.صرف ناهار در باغ ملی گیاهشناسی. ساعت حرکت ۷ صبح.آرش خیراندیش ۰۹۱۱۱۹۱۴۵۵۲٫

مشخصات تور

تاریخ رفت

تاریخ برگشت

مهلت ثبت نام

مکان های مورد دیدار و فعالیت های مورد نظر

برنامه زمانبندی سفر

درجه سختی تور

هزینه بزرگسال ( 12 سال به بالا )

هزینه کودکان ( 2 تا 12 سال )

ساعت و محل حرکت

تجهیزات ضروری

تجهیزات پیشنهادی

سرپرست راهنمایان

آیا برای کسب اطلاعات بیشتر تمایل دارید شخصاً در مورد مکان و فعالیت های این تور ، با راهنمایی ما ، تحقیق کنید ؟

بله

وب سایت

مجله

کتاب

سایر موارد

کلمات کلیدی

ثبت نام آنلاین این تور

تذکر: بدیهیست اولویت ثبت نام با افرادی است که هرچه سریعتر نسبت به واریز وجه و تکمیل فرآیند ثبت نام (از طریق وب سایت یا دفتر ) اقدام نمایند .